Loại đột biến đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng số lượng gen trên NST là

A.

đột biến điểm.

B.

đột biến lặp đoạn.

C.

đột biến đảo đoạn.

D.

đột biến gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đột biến lặp đoạn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...