Loại đột biến đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng số lượng gen trên NST là

A.

đột biến điểm.

B.

đột biến lặp đoạn.

C.

đột biến đảo đoạn.

D.

đột biến gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đột biến lặp đoạn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...