Loại động vật nuôi của các khu vực đông dân cư là:

A.

Lợn, bò

B.

Dê, cừu

C.

Gia cầm, lợn

D.

Bò, gia cầm 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gia cầm, lợn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...