Loại đất nằm trong hệ đất đồi núi nhưng thường tập trung nhiều ở vùng trung du và bán bình nguyên là gì?        

A.

Đất Feralit nâu đỏ.

B.

Đất Feralit vàng đỏ.

C.

Đất xám phù sa cổ.

D.

Đất than bùn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...