Loại đất cần phải cải tạo chiếm diện tích lớn nhất là

A.

đất phèn

B.

đất mặn và cát biển.

C.

đất xám bạc màu

D.

đất glây, than bùn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...