Loại chất nào sau đây khôngphải là polime tổng hợp:

A.

teflon.    

B.

tơ tằm.                   

C.

tơ nilon.           

D.

tơ capron.                

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tơ tằm.   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...