Lĩnh vực thể hiện sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật vào thế kỉ XV ở các nước châu Âu là

A.

sự hiểu biết về địa lí, đại dương 

B.

sự hiểu biết về địa lí của các đại dương, về sử dụng la bàn

C.

hiểu biết về thiên văn và du lịch 

D.

sự hiểu biết về dự báo thời tiết 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sự hiểu biết về địa lí của các đại dương, về sử dụng la bàn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...