Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo khi nào?

A.

Năm 1949.

B.

Năm 1961.

C.

Năm 1960.

D.

Năm 1957.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1957.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...