Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo khi nào?

A.

Năm 1949.

B.

Năm 1961.

C.

Năm 1960.

D.

Năm 1957.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...