Liên Xô phóng tàu vũ trụ Phương Đông khi nào?

A.

Năm 1957.

B.

Năm 1961.

C.

Năm 1959.

D.

Năm 1950.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...