Liên Xô phóng tàu vũ trụ Phương Đông khi nào?

A.

Năm 1957.

B.

Năm 1961.

C.

Năm 1959.

D.

Năm 1950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năm 1961.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...