Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn mấy tháng?

A.

8 tháng

B.

9 tháng

C.

10 tháng

D.

11 tháng

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...