Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng công trình nào dưới đây ?

A.

Nhà máy thủy điện Yaly.

B.

Cầu Long Biên.

C.

Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim.

D.

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...