Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử khi nào?

A.

Năm 1946.

B.

Năm 1947.

C.

Năm 1948.

D.

Năm 1949.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1949.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...