Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ hình thành tại khu vực biên giới của các nước

A.

Hà Lan, Bỉ và Đức.

B.

Hà Lan, Pháp và Áo.

C.

Bỉ, Pháp, Đan Mạch.

D.

Đức, Hà Lan, Pháp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...