Liên kết trong tinh thể kim loại được hình thành là do:

A.

Các e hoá trị tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong toàn mạng tinh thể.

B.

Các nguyên tử được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

C.

Sự tương tác đẩy qua lại giữa các ion dương.

D.

Lực tương tác tĩnh điện giữa các ion dương với các e tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lực tương tác tĩnh điện giữa các ion dương với các e tự do.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...