Liên kết hoá học trong hợp kim chủ yếu là:

1. Liên kết kim loại.

2. Liên kết cộng hóa trị.

3. Liên kết ion.

4. Liên kết hiđrô.

5. Liên kết cho nhận.

A.

1, 2.

B.

2, 4.

C.

4, 5.

D.

2, 3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...