Liên kết hoá học trong hợp kim chủ yếu là:

1. Liên kết kim loại.

2. Liên kết cộng hóa trị.

3. Liên kết ion.

4. Liên kết hiđrô.

5. Liên kết cho nhận.

A.

1, 2.

B.

2, 4.

C.

4, 5.

D.

2, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1, 2.

Liên kết hoá học trong hợp kim chủ yếu là liên kết kim loại và liên kết cộng hóa trị.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...