Liên kết gen hoàn toàn xảy ra khi:

A.

các gen trên cùng nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

B.

các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và có vị trí gần nhau.

C.

các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và có vị trí tương đối xa nhau.

D.

tất cả các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và có vị trí gần nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...