Lịch sử phát triển sinh vật trên Trái Đất có các đại tuần tự gồm:

A.

Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh.

B.

Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh.

C.

Tiền Cambri, Trung sinh, Cổ sinh, Tân sinh.

D.

Tiền Cambri, Cổ sinh, Tân sinh, Trung sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...