Lí do để điều tiết mắt là

A.

để có ảnh của các vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới cùng chiều với vật.

B.

để có ảnh của các vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.

C.

để nhìn rõ các vật ở gần.

D.

để nhìn rõ được các vật ở xa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để có ảnh của các vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...