Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 90% thì giá trị của m là:

A.

60.

B.

58.

C.

30.

D.

48.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

48.

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

CO2+ Ca(OH)2 CaCO3↓ + H2O

nglucozơ = = = . = 0,2 (mol).

Do H = 90% m = 0,2.180. 100/90= 40 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...