Lấy dung dịch có a mol NaOH hấp thụ hoàn toàn 2,64 gam khí CO2, thu được đúng 200 (ml) dung dịch X. Trong dung dịch X không còn NaOH và nồng độ của ion  là 0,2M. Giá trị của a là:

A.

0,1.

B.

0,06.

C.

0,08.

D.

0,12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,1.

 = 0,2.0,2 = 0,4 (mol) ; ban đầu =  = 0,06 (mol).

CO2  +  2OH-   + H2O

0,04     0,08       0,04 (mol)

CO2  +  OH- 

0,02    0,02 (mol)

 a = 0,08 + 0,02 = 0,1 (mol).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...