Lấy cùng một khối lượng ban đầu các kim loại Mg,Al,Zn,Fe cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Kim loại nào giải phóng lượng khí H2 nhiều nhất ở cùng điều kiện ?

A.

A. Mg         

B.

B. Zn

C.

C. Fe

D.

D. Al

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án : D  Khi phản ứng với H+ 1 mol Al -> 1,5 mol H2 1 mol (Zn,Mg,Fe) -> 1 mol H2

Vậy đáp án đúng là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...