Lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5; số các số chẵn có 3 chữ số khác nhau đôi một bằng:

A.

12.

B.

16.

C.

18.

D.

24.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...