Lập luận trong văn nghị luận là:

A.

Kể lại sự việc và diễn biến để thuyết phục người nghe (đọc)

B.

Đưa ra các bằng chứng để dẫn dắt người nghe (đọc) tin vào vấn đề mà người viết muốn khẳng định.

C.

Đưa ra các lý lẽ và bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói ( viết) muốn đạt tới. 

D.

Tất cả các đáp án trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đưa ra các lý lẽ và bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói ( viết) muốn đạt tới. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...