Lãnh thổ nước Nga bao gồm

A.

toàn bộ Đồng bằng Đông Âu.

B.

toàn bộ phần Bắc Á.

C.

phần lớn Đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

D.

toàn bộ phần Bắc Á và một phần Trung Á.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

phần lớn Đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...