Lãnh thổ Hoa Kì không tiếp giáp với

A.

Bắc Băng Dương

B.

Đại Tây Dương

C.

Ấn Độ Dương

D.

Thái Bình Dương

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ấn Độ Dương

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...