Lãnh thổ Hoa Kì không tiếp giáp với

A.

Bắc Băng Dương

B.

Đại Tây Dương

C.

Ấn Độ Dương

D.

Thái Bình Dương

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...