Lãnh thổ Hoa Kì khá lí tưởng cho việc phân bố sản xuất và phát triển giao thông vì?

A.

Có 3 bộ phận nằm tách rời.

B.

Có hình dạng khá cân đối.

C.

Diện tích khá rộng lớn, thiên nhiên đa dạng.

D.

Nằm tiếp giáp Canađa và khu vực Mĩ Latinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...