Lãnh thổ của Nga

A.

phần lớn diện tích là núi và cao nguyên.

B.

phần lớn diện tích là đồng bằng.

C.

phần núi và đồng bằng gần tương đương nhau.

D.

nửa phía đông là đồng bằng nữa phía tây là núi và cao nguyên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...