Lăng trụ đứng ABCD.A'B’C’D’ có các cạnh đều bằng a. Đáy dưới ABCD là hình thoi mà  = 60°. M, N theo thứ tự là trung điểm của CC', AA’. Thể tích phần của lăng trụ nằm dưới mp(BMD’N) là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi V là thế tích khối đa diện cần tính. Ta có V = VB.ADD’N + VB.CDD’M = 2VB.ADD’N (do tính đối xứng qua mp(DD’B’B) nên VB.ADD'N = VB.CDD'M). Gọi J là trung điểm của AD. Do tam giác ABD đều nên:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...