Lăng kính có góc chiết quang A và chiết suất n = 2. Khi ở trong 4 chất lỏng có chiết suất n' = thì góc lệch có giá trị cực tiểu Dmin = A.

Góc đỉnh A của lăng kính xấp xỉ bằng:

A.

60°.

B.

67°.

C.

83°.

D.

90°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

83°.

Có Dmin = A, do đó:

           suy ra: sinA = 1,5.sin.

Từ đó: 2sincos = 1,5sin.

Hay cos = A = 82,2° ≈ 83°.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...