Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng λ1 = 0,26 (μm) và bức xạ có bước sóng λ2 = 1,2 λ1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với v2 = v1. Giới hạn quang điện  λ0 của kim loại:

A.

1,00 (μm).

B.

0,42 (μm).

C.

1,45 (μm).

D.

0,90 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,42 (μm).

Ta có: λ0 = 0,42 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...