Làm nhiệm vụ cầu nối giữa sản xuất và hàng tiêu dùng là

A.

thị trường 

B.

thương mại

C.

hàng hóa 

D.

tiền tệ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...