Lai thuận nghịch có vai trò:

A.

Xác định kiểu gen của bố mẹ.

B.

Kiểm tra dòng thuần chủng.

C.

Chọn cặp bố mẹ nào cho năng suất cao hơn để đưa vào sản xuất.

D.

Xác định tần số hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn cặp bố mẹ nào cho năng suất cao hơn để đưa vào sản xuất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...