** Lai phân tích Fcó kiểu hình lá đài dài, thu được FB phân li 797 cây có lá đài ngắn; 267 cây có lá đài dài.

Kết quả tự thụ phấn F1 là:

A.

9 cây có lá đài dài : 7 cây có lá đài ngắn.

B.

13 cây có lá đài dài : 3 cây có lá đài ngắn.

C.

15 cây có lá đài dài : 1 cây có lá đài ngắn.

D.

9 cây có  lá đài ngắn : 7 cây có lá đài dài.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...