** Lai phân tích Fcó kiểu hình lá đài dài, thu được FB phân li 797 cây có lá đài ngắn; 267 cây có lá đài dài.

Kết quả tự thụ phấn F1 là:

A.

9 cây có lá đài dài : 7 cây có lá đài ngắn.

B.

13 cây có lá đài dài : 3 cây có lá đài ngắn.

C.

15 cây có lá đài dài : 1 cây có lá đài ngắn.

D.

9 cây có  lá đài ngắn : 7 cây có lá đài dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

9 cây có lá đài dài : 7 cây có lá đài ngắn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...