** Lai phân tích Fcó kiểu hình lá đài dài, thu được FB phân li 797 cây có lá đài ngắn; 267 cây có lá đài dài.

Kiểu gen của F1 là gì?

A.

AaBb x AaBb. 

B.

AaBB x aabb.

C.

AaBb x aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

AaBb x aabb.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...