** Lai hai giống cà chua quả đỏ tứ bội có kiểu gen ♀ AAaa  x  ♂  AAaa.

Loại kiểu gen giống bố mẹ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...