**Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về kiểu gen, F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa đỏ. Đem lai phân tích F1, FB phân li 847 cây hoa trắng : 283 cây hoa đỏ.

Cách quy ước gen nào sau đây là đúng?

A.

A: Cây hoa trắng; a: cây hoa đỏ.

B.

A-B-: cây hoa đỏ; A-bb = aaB- = aabb: cây hoa trắng.

C.

A-B- = A-bb = aabb : cây hoa đỏ; aaB-: cây hoa trắng.

D.

A-B- = A-bb = aaB-: cây hoa trắng; aabb: cây hoa đỏ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...