** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa.

Số tổ hợp giao tử của bố mẹ là

A.

16.

B.

8.

C.

32.

D.

36.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...