** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa.

Số tổ hợp giao tử của bố mẹ là

A.

16.

B.

8.

C.

32.

D.

36.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

36.

P:                              Aaa     X       Aaa

Mỗi cơ thể Aaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1A : 2a : 2Aa : 1aa

 số tổ hợp giao tử = 6 x 6 = 36

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...