** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa.

Số kiểu gen khác nhau xuất hiện ở F1

A.

6.

B.

8.

C.

9.

D.

12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9.

Mỗi cơ thể Aaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1A : 2a : 2Aa : 1aa

Số kiểu gen khác nhau xuất hiện ở F1 là 9:

AA, Aa, AAa, Aaa, aa, aaa, AAaa, Aaaa, aaaa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...