Kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh từ khi nào?

A.

Từ năm 1952.

B.

Từ năm 1962.

C.

Từ năm 1950.

D.

Từ năm 1960.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...