Kinh tế Nhật Bản bắt đầu có bước phát triển nhanh từ khi nào?

A.

Từ năm 1950.

B.

Từ năm 1952.

C.

Từ năm 1951

D.

Từ năm 1960.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...