Kinh tế Liên bang Nga bắt đầu phục hồi từ khi nào?

A.

Từ năm 1995

B.

Từ năm 1996

C.

Từ năm 1997

D.

Từ năm 1994

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...