Kinh tế Liên bang Nga bắt đầu phục hồi từ khi nào?

A.

Từ năm 1995

B.

Từ năm 1996

C.

Từ năm 1997

D.

Từ năm 1994

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ năm 1996, kinh tế Liên bang Nga có những tín hiệu phục hồi: Năm 1997 tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0,5% ;năm 2000 lên đến 9%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...