Kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là gì? 

A.

Du mục

B.

Nông nghiệp trồng lúa

C.

Thủ công nghiệp 

D.

Thương nghiệp 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nông nghiệp trồng lúa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...