Kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là gì? 

A.

Du mục

B.

Nông nghiệp trồng lúa

C.

Thủ công nghiệp 

D.

Thương nghiệp 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...