Kính hiển vi và kính thiên vãn, mỗi cái đều có hai thấu kính hội tụ. Phát biểu nào sau đây là đúng khi cả hai kính đều được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực

A.

cả hai kính đều có vật kính có tiêu cự dài.

B.

ảnh cuối cùng của mỗi kính đều là ảnh ảo ngược chiều với vật.

C.

khoảng cách giữa vật kính và thị kính của cả hai kính đều bằng tổng các tiêu cự.

D.

mỗi kính đều cho ảnh trung gian lớn hơn và ngược chiều với vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ảnh cuối cùng của mỗi kính đều là ảnh ảo ngược chiều với vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...