Kim phút của một đồng hồ đặt trên đỉnh tháp có chiều dài 2 (m). Giá trị vận tốc dài của đầu kim phút bằng

A.

2 (m/h).

B.

(m/h).

C.

4π (m/h).

D.

π (m/h).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4π (m/h).

Chiều dài của kim phút khi chuyển động tòn đều chính là bán kính của vòng tròn.

Vận tốc góc của kim phút: .

Vận tốc dài của kim phút: .

Khi kim phút quay 1 vòng   T = 1 (h) v = 4π (m/h).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...