Kim phút của một đồng hồ đặt trên đỉnh tháp có chiều dài 2 (m). Giá trị vận tốc dài của đầu kim phút bằng

A.

2 (m/h).

B.

(m/h).

C.

4π (m/h).

D.

π (m/h).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 20 câu động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...