Kim loại nào sau đây tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội?

A.

Fe.

B.

Cr.

C.

Al.

D.

Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các kim loại Cr, Fe, Al bị thụ động trong HNO3 đặc, nguội (không phản ứng).

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...