Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và HCl tạo cùng loại muối?

A.

Cu.

B.

Mg.

C.

Fe.

D.

Ag.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...