Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và HCl tạo cùng loại muối?

A.

Cu.

B.

Mg.

C.

Fe.

D.

Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...