Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4?

A.

Mg, Al, Ag.

B.

Fe, Mg, Na.

C.

Ba, Zn, Hg.

D.

Na, Hg, Ni.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe, Mg, Na đều tác dụng được với dung dịch CuSO4

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...