Kim loại nào sau đây có độ dẫn điện tốt nhất?

A.

Cu.

B.

Al.

C.

Ag.

D.

Au.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Độ dẫn điện, dẫn nhiệt: img1 

Hướng dẫn giải: KL dẫn điện tốt nhất là Ag.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...