Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

A.

A: Vonfam

B.

B: Đồng

C.

C: Sắt

D.

D: Crom

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...