Kim loại nào nhẹ nhất?

A.

Li.

B.

Be.

C.

Al.

D.

Os.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Li.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...